Regulamin – Long Rifle

WZORCOWY REGULAMIN TURNIEJU STRZELECKIEGO
Karabinek sportowy
„LONG RIFLE”

CEL TURNIEJU

 • Rywalizacja w strzelectwie sportowym z karabinka sportowego.
 • Popularyzacja strzelectwa sportowego, wśród mieszkańców regionu.
 • Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się bronią długą.
 • Wyłonienie najlepszego strzelca z broni długiej.
 • Integracja środowisk strzeleckich.

ORGANIZATOR TURNIEJU

 • Regionalne Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego w Leżajsku.
 • (Zarządca Strzelnicy, Klub Strzelecki, Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim/kolekcjonerskim, Firma/osoba prywatna).

PATRONAT

(Zarządca Strzelnicy, Klub Strzelecki, Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim/kolekcjonerskim, Firma/osoba prywatna)

TERMIN I MIEJSCE

Informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia się turnieju, publikowane będą na bieżąco przez organizatora na:

www.rcws.pl
https://www.facebook.com/rcwspl/
https://www.instagram.com/rcws_pl/

HARMONOGRAM TURNIEJU

09:00 do 11:00

 • Rejestracja zawodników na listę startową.
 • Szkolenie Wstępne/Zapoznawcze
  (skierowane dla osób, które nie miały jeszcze nigdy kontaktu z bronią lub mają niewielkie obycie z bronią).
 • Trening strzelecki (płatne dodatkowo tylko za amunicję, według cennika).

11:00 do 14:00

 • Rozpoczęcie turnieju (omówienie konkurencji i przebiegu zawodów, przypomnienie warunków bezpieczeństwa, ustalenie kolejności startu).
 • Rozpoczęcie konkurencji strzeleckiej.
 • Zakończenie konkurencji strzeleckiej.
 • Ogłoszenie wyników.
 • Wręczenie nagród zwycięzcom.
 • Zakończenie części oficjalnej Turnieju.

14:00 do 17:00

 • Dla chętnych STRZELANIE REKREACYJNE na dystansie 50m/100m (w zależności od obiektu, strzelnicy), płatne dodatkowo tylko za amunicję:
 • RKM DP28 – 5zł/szt.
 • AKMS – 5zł/szt.
 • AR15 – 5zł/szt.
 • PM98 Glauberyt – 2,5zł/szt.
 • PPS 43 C – 4zł/szt.
 • PM63 – 3zł/szt.
 • MP15 S&W – 1,5zł/szt.
 • TOZ 8M – 1,5zł/szt.
 • CZ455 – 1,5zł/szt.
 • Broń własna, po wcześniejszym zgłoszeniu prowadzącemu strzelanie (w celu weryfikacji).

UCZESTNICTWO

W turnieju oraz strzelaniu rekreacyjnym mogą brać udział osoby dorosłe, oraz niepełnoletnie (pod nadzorem opiekuna).

KLASYFIKACJA

Indywidualna bez podziału na płeć oraz kategorie wiekowe.

NAGRODY

(w zależności od ustaleń z Współorganizatorem i/lub Patronem) np.:

Za zajęcie miejsca I-III – puchar plus dyplom,
Za zajęcie miejsca IV – VI – dyplom,
Dwa puchary za udział (niespodzianka),
Nagroda losowa - VOUCHER
(na strzelanie z broni palnej o wartości 100zł)

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestników w dniu zawodów
(indywidualne zgłoszenie i wpisanie się na listę)
lub przed (biuro@rcws.pl , tel.533 119 035)

Od uczestników będzie pobierana opłata w wysokości 30,00zł,
oraz dodatkowo opłata za stanowisko strzeleckie

(wysokość opłaty za stanowisko strzeleckie, zależy od cennika obowiązującego na danym obiekcie sportowym).
W cenie uczestnik ma zapewnione: stanowisko strzeleckie, opiekę instruktora, prowadzącego strzelanie, wynajem broni, tarcze strzeleckie, ochronniki słuchu, ochronniki wzroku, ciepły posiłek, kawa, herbata, coś słodkiego.

SPRAWY RÓŻNE

 • Broń i amunicję zapewnia organizator.
 • Organizator dopuszcza możliwość startu w turnieju uczestnika z własną bronią po wcześniejszym zgłoszeniu (w celu weryfikacji).
 • Organizator zapewnia uczestnikom turnieju ciepły posiłek, kawa, herbata.
 • Od uczestników turnieju wymaga się bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy, oraz warunków bezpieczeństwa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy, wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora.

KONKURENCJA

 • Karabinek sportowy b/z kal.22lr,
 • Dystans – 50m/100m (w zależności od obiektu, strzelnicy),
 • Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych,
 • Tarcza – sportowa z pierścieniami punktowanymi,
 • Pozycja strzelecka – leżąc bez podpórki – można używać rękawicy (osoby niepełnoletnie mogą korzystać z podpórki, oraz pomocy instruktora),
 • Czas – nieograniczony.

O kolejności zajętych miejsc decyduje suma uzyskanych punktów w serii.
W przypadku równej liczby punktów o zajęciu nagradzanych miejsc decydować będzie dodatkowa seria 3 ocenianych strzałów.

ZAPRASZAMY!