Regulamin – Gun Open Day

WZORCOWY REGULAMIN PIKNIKU STRZELECKIEGO
„GUN OPEN DAY”

Strzelnica otwarta dla wszystkich!!!

CEL PIKNIKU

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego, wśród mieszkańców regionu.
 • Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.
 • Integracja środowisk strzeleckich.

ORGANIZATOR

 • Regionalne Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego w Leżajsku.
 • (Zarządca Strzelnicy, Klub Strzelecki, Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim/kolekcjonerskim, Firma/osoba prywatna).

PATRONAT

(Zarządca Strzelnicy, Klub Strzelecki, Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim/kolekcjonerskim, Firma/osoba prywatna)

TERMIN I MIEJSCE

Informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia się pikniku, publikowane będą na bieżąco przez organizatora na:

www.rcws.pl
https://www.facebook.com/rcwspl/
https://www.instagram.com/rcws_pl/

HARMONOGRAM

09:00 do 17:00

 • Rejestracja na listę uczestników.
 • Szkolenie Wstępne/Zapoznawcze.
  (skierowane dla osób, które nie miały jeszcze nigdy kontaktu z bronią lub mają niewielkie obycie z bronią).
 • Rozpoczęcie (przypomnienie warunków bezpieczeństwa).
 • STRZELANIE REKREACYJNE na dystansie 10m/25m (w zależności od obiektu, strzelnicy), płatne dodatkowo tylko za amunicję:
 • RKM DP28 – 4zł/szt.
 • AKMS – 4zł/szt.
 • AR15 – 4zł/szt
 • MOSSBERG – śrut 3zł/szt. śrut Magnum 4zł/szt. breneka 4zł/szt.
 • REWOLWER 357 MAGNUM – 4zł/szt.
 • REWOLWER 38 SPECIAL – 3zł/szt.
 • PM 98 Glauberyt – 2zł/szt.
 • PPS 43 C – 3zł/szt.
 • PM 63 – 3zł/szt.
 • GLOCK 17 – 2zł/szt.
 • BERETTA 92S – 2zł/szt.
 • CZ P09 SD –2zł/szt.
 • CZ 75B – 2zł/szt.
 • ERMA 22LR – 1zł/szt.
 • REWOLWER 22LR – 1zł/szt.
 • MP15 S&W 22LR – 1zł/szt.
 • CZ455 22LR – 1zł/szt.
 • TOZ 8M 22LR – 1zł/szt.
 • Broń własna, po wcześniejszym zgłoszeniu prowadzącemu strzelanie (w celu weryfikacji).

UCZESTNICTWO

(W strzelaniu rekreacyjnym mogą brać udział osoby dorosłe, oraz niepełnoletnie (pod nadzorem opiekuna).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestników w dniu pikniku
(indywidualne zgłoszenie i wpisanie się na listę)
lub przed (biuro@rcws.pl , tel.533 119 035)

Od uczestników będzie pobierana opłata w wysokości 15,00zł,
oraz dodatkowo opłata za stanowisko strzeleckie

(wysokość opłaty za stanowisko strzeleckie,

zależy od cennika obowiązującego na danym obiekcie sportowym).
W cenie uczestnik ma zapewnione: stanowisko strzeleckie, opiekę instruktora, prowadzącego strzelanie, wynajem broni, tarcze strzeleckie, ochronniki słuchu, ochronniki wzroku, ciepły posiłek, kawa, herbata, coś słodkiego.

SPRAWY RÓŻNE

 • Broń i amunicję zapewnia organizator.
 • Organizator dopuszcza możliwość udziału w pikniku strzeleckim z bronią własną po wcześniejszym zgłoszeniu (w celu weryfikacji).
 • Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek, kawa, herbata.
 • Od uczestników wymaga się bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy, oraz warunków bezpieczeństwa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu pikniku strzeleckiego, wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora.

ZAPRASZAMY!