Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?

Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?

4 czerwca, 2020


Zmiany w ustawie o broni i amunicji uchwalone w styczniu 2011r. wyparły uznaniowość Policji. Oznacza to, że każdy praworządny obywatel Polski, który ukończył 21 lat, nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni może ubiegać się o pozwolenie na broń np. do celów kolekcjonerskich.

STOWARZYSZENIE

Pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać w kierunku pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich jest zapisanie się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim lub do klubu strzeleckiego, który posiada w swojej strukturze sekcję kolekcjonerską. Na samym Podkarpaciu mamy takich kilkanaście. Najprościej jest skorzystać z ofert tych organizacji, które ogłaszają się w sieci. Wypełniamy deklarację członkowską, wpłacamy pieniążki na wskazane konto i po kilku dniach otrzymujemy zaświadczenie o członkostwie w danym stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim (ważna przyczyna posiadania broni). Koszt – wpisowe i składka roczna nie powinny przekroczyć 500zł (myślę, że spokojnie można już coś znaleźć w granicach 300zł).

NAUKA I TRENING STRZELECKI

Niestety, jeżeli chcemy zdać egzamin na broń to przepisów musimy się nauczyć. Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks karny dotyczący przestępstw związanych z bronią, powinny być naszą obowiązkową lekturą. Ponadto podstawy bezpieczeństwa, budowa i zasada działania poszczególnych jednostek broni „w małym paluszku” oraz regularne treningi strzeleckie pod okiem doświadczonego instruktora. Warto zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu na broń (koszt około 500zł), oraz na indywidualny trening strzelecki (koszt około 200zł), dzień lub dwa przed egzaminem na broń.

BADANIA LEKARSKIE

Nie są tanie – ale nie mamy wyjścia, musimy je zrobić. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne ważne są dwa miesiące od daty wystawienia (koszt około 500zł). Wykaz lekarzypsychologów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych w Rzeszowie.

PAPIEROLOGIA

Składamy komplet dokumentów do Wydziału Postępowań Administracyjnych w Rzeszowie:

1.Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim,

2.Zaświadczenie lekarskie,

3.Zaświadczenie od psychologa,

4.Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 242zł,

5.Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm,

6.Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich

Policja ma teraz czas na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego odnośnie twojej osoby oraz wyznaczenie terminu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego (przyjdzie w formie pisemnej-czekamy cierpliwie). W treści powiadomienia oprócz terminu egzaminu otrzymamy informację o konieczności wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 1150zł. (jest to opłata egzaminacyjna). Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 575zł.

EGZAMIN

Tematykę egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Część teoretyczna, 10 pytań w formie testu (margines błędu 0). Część praktyczna, czyli sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią. Rozkładamy daną jednostkę broni (pistolet GLOCK 17, strzelba Mossberg, karabinek AKMS, PM98 Glauberyt) omawiamy poszczególne elementy budowy broni oraz zasadę działania, składamy broń i jeżeli poszło na dobrze przystępujemy do sprawdzianu strzeleckiego. Pamiętajmy o zasadach bezpiecznego posługiwania się bronią na strzelnicy! Jeżeli przykładaliśmy się do treningów strzeleckich to wystarczy „strzelać celnie”.

ZDANE!!!

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji musimy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni (tzw. promesa). Do wniosku musimy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (17zł od sztuki). Składamy całość do Wydziału Postępowań Administracyjnych w Rzeszowie i czekamy jakieś 7dni. Warto już rozejrzeć się za szafą na broń, ponieważ po osobistym odebraniu promesy (nie wyślą nam pocztą) możemy iść do sklepu z bronią i kupić sobie pierwszą jednostkę broni i amunicję do niej.

JAK DUŻĄ SZAFĘ NA BROŃ WYBRAĆ?

Bardzo często pada to pytanie i nic dziwnego ponieważ to ważna decyzja. Nigdy tak naprawdę nie wiemy jaka broń nam się w przyszłości spodoba, lub jaka okazja na zakup się przydarzy. Pamiętajmy, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Dlatego odpowiedź na pytanie „jak dużą szafę wybrać” jest zawsze jedna… Kup szafę na broń, możliwie jak największą!

AUTOREKLAMA

Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu na broń to dobrze trafiłeś! Mamy dla Ciebie program kursu, który przygotuje Cię do egzaminu na broń zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Organizujemy również indywidualne treningi strzeleckie, dzięki którym utrwalisz nabytą wiedzę i umiejętności (przydatne szczególnie gdy masz już ustalony termin egzaminu na broń).